szpiila

16 tekstów – auto­rem jest szpiila.

na­wet zmy­wanie naczyń bez Ciebie wy­daje mi się bezsensowne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 sierpnia 2010, 19:34

-Kocham Cię.
-Jes­teś te­go pewien?
-Nie wiem, bo nig­dy te­go nie czułem. Ale ser­ce mi w gar­dle sta­je, więc to chy­ba to. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 sierpnia 2010, 23:47

Niena­widzisz mnie, to fakt. Ale i tak codzien­nie o mnie myślisz. W środ­ku tęsknisz za tym, co było między na­mi. Skąd to wiem? Prze­cież znam Cię na wylot. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 17 czerwca 2010, 19:58

Nie cho­waj się prze­de mną i tak Cię znajdę w moim sercu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2010, 17:34

Wróćmy do wspom­nień, które jeszcze parzą nasze ręce. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 marca 2010, 21:35

wpadłam na ścianę marzeń. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 marca 2010, 21:16

Wys­tar­czyło, że sie­dział obok. Nic więcej nie było mi potrzebne... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 lutego 2010, 20:11

Mi przy­naj­mniej zos­tały wspom­nienia. Bo Ty... Ty na­wet nie pa­miętasz te­go, co się działo między na­mi. Piep­rzo­ny egoista.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 lutego 2010, 23:32

- Nie kocham Cię. Dob­rze o tym wiesz... Ale ty na­dal wie­rzysz, że będziemy ra­zem! Dlaczego?
- Marzyć każdy może. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 stycznia 2010, 21:38

- Od kiedy pa­lisz ?
- Odkąd nie jes­teśmy razem..
- Dlacze­go ?
- Bo wąchając ten smród palące­go się pa­piero­sa, przy­pomi­nam so­bie za­pach two­jego mie­szka­nia i też.. twój za­pach. W końcu jes­teś nałogowcem. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 grudnia 2009, 23:08
szpiila

nawrócona

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiila

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność